За нас

1. ЕИК/ПИК

205705055

3. Правна форма

Еднолично дружество с ограничена отговорност

 

5. Седалище и адрес на управление
Държава: БЪЛГАРИЯ
Област: София (столица), Община: Столична
Населено място: гр. София, п.к. 1000
р-н Люлин
 

6. Предмет на дейност
електронна търговия, дейност, свързана с управление на онлайн магазин

Ивеликс ЕООД